KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İş bu Kullanıcı Sözleşmesinde ESEN MEDYA ve www.adtouch.net bundan böyle "AdTouch.net" olarak anılacaktır. AdTouch.net tarafından projelendirilen, yönetilen, yazılımsal olarak hazır hale getirilen ve Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmadan giriş yapılamayan reklam paneli iş bu sözleşmede kısaca "REKLAM PANELİ" olarak anılacaktır. AdTouch.net üzerinden KULLANICI PANELİ'nden hizmet alacak olan müşteriler kısaca "REKLAM VEREN", REKLAM VEREN'leri temsil edecek olan 3. şahıslar kısaca İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır.

1. AdTouch.net yada İŞ ORTAKLARI REKLAM VEREN'ler için KULLANICI PANELİ oluşturabilir. KULLANICI PANELİ oluşturulduktan sonra REKLAM VEREN'nin kullanıma başlamadan önce bilgilerinde yer alan e-posta adresine ulaştırılan Kullanıcı Sözleşmesi, REKLAM VEREN'nin Kullanıcı Sözleşmesi'ni aldığını, okuduğunu, onayladığını ve her şarta eksiksiz uyacağını teyit etmek amacıyla aynı e-postayı yanıtlayarak "KABUL EDİYORUM" şeklinde elektronik ortamda saklanabilir bir belge niteliği için iletmesi tamamen hesabı oluşturan AdTouch.net yada İŞ ORTAKLARI'nın sorumluluğundadır.


2. AdTouch.net, Sözleşmeyi onaylayan REKLAM VEREN'lerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online olarak paket/bakiye satın almasına olanak verir.


3. AdTouch.net web sitesi kişiseldir, devredilemez ya da satılamaz.


4. REKLAM VEREN, AdTouch.net'in yada SATIŞ ORTAKLARI'nın belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. REKLAM VEREN dilediği zaman şifresini değiştirebilir. AdTouch.net üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. REKLAM VEREN'ler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. AdTouch.net, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. AdTouch.net, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kayıt için REKLAM VEREN'nin vermiş olduğu e-posta adresi REKLAM VEREN'e özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-posta adresi ile iki farklı REKLAM VEREN olamaz. “Şifre” AdTouch.net yada İŞ ORTAKLARI tarafından REKLAM VEREN'e iletildikten sonra REKLAM VEREN, işlem yapmadan şifresini değiştirilmelidir. Aksi taktirde oluşacak ticari, maddi vb. zararlardan AdTouch.net yada SATIŞ ORTAKLARI sorumlu değildir. REKLAM VEREN'nin, KULLANICI PANEL'line bağlanabilmesi için AdTouch.net yada İŞ ORTAKLARI aracılığıyla temin ettiği e-posta adresi ve şifre ile girmesi gerekmektedir.


5- REKLAM VEREN, AdTouch.net'e ve İş Ortakları'na verdiği kişisel ve kurumsal bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla AdTouch.net'in kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.


6- REKLAM VEREN AdTouch.net'e, üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin REKLAM VEREN tarafından ihlali halinde, AdTouch.net'in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.


7- REKLAM VEREN tüm hakları AdTouch.net'e ait olan ve www.adtouch.net üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.


8-AdTouch.net herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. AdTouch.net ’in sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı AdTouch.net'te üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. AdTouch.net kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen REKLAM VEREN'nin REKLAM PANELİ'ne girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. AdTouch.net kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
REKLAM VEREN'lerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
AdTouch.net'te yada REKLAM PANELİ'nde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran AdTouch.net'e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla AdTouch.net hatayı düzelterek eksik bakiyeyi yükleyebilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
AdTouch.net, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden AdTouch.net sorumlu değildir.
AdTouch.net ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. AdTouch.net üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda AdTouch.net'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. AdTouch.net kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.


11- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


12- REKLAM VEREN adına AdTouch.net yada SATIŞ ORTAKLARI, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.


13- AdTouch.net dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.