GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İş bu Gizlilik Sözleşmesinde Pixelcode Reklam ve Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile www.adtouch.net bundan böyle "AdTouch.net" olarak anılacaktır. AdTouch.net tarafından projelendirilen, yönetilen, yazılımsal olarak hazır hale getirilen ve Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmadan giriş yapılamayan reklam paneli iş bu sözleşmede kısaca "REKLAM PANELİ" olarak anılacaktır. AdTouch.net üzerinden KULLANICI PANELİ'nden hizmet alacak olan müşteriler kısaca "REKLAM VEREN", REKLAM VEREN'leri temsil edecek olan 3. şahıslar kısaca İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır. İş Bu beyan AdTouch.net'in gizlilik politikasını içerir. AdTouch.net'i ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

1. ÜYELİK

1.a) AdTouch.net üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, AdTouch.net ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, kullanıcı sözleşmesinde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

1.b) Bu gizlilik sözleşmesinin amacı, AdTouch.net'te yer alan REKLAM PANELİ'ne giriş yapan REKLAM VEREN'ler tarafından REKLAM PANELİ'nden yararlanma aşamasında AdTouch.net ve İŞ ORTAKLARI ile paylaşılan bilgi ve verilerin içerik kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. “Gizlilik Sözleşmesi”, REKLAM VEREN ile akdedilen “Kullanıcı Sözleşmesi"nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.


2. VERİ KULLANIMI, PAYLAŞIMI ve İÇERİK GİZLİLİĞİ

2.a) REKLAM VEREN tarafından REKLAM PANELİ'ne yüklenen içerik, REKLAM VEREN'nin mülkiyetinde olup AdTouch.net tarafından "gizli bilgi" olarak kabul edilecektir. AdTouch.net, gizli bilgiyi REKLAM VEREN'nin önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır. Gizli bilgi olduğu gibi esasında temin edilir ve aksi burada veya REKLAM VEREN ile imzalanan başka bir yazılı sözleşmede belirtilmediği sürece, AdTouch.net gizli bilginin doğruluğu, eksiksizliği, durumu, uygunluğu veya performansına ilişkin herhangi bir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır.

2.b) AdTouch.net, REKLAM PANELİ üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen gizli bilgiyi REKLAM VEREN'ler ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda AdTouch.net gizli bilgiyi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. REKLAM VEREN'nin AdTouch.net'e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, REKLAM VEREN'nin erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları, İŞ ORTAKLARI ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla REKLAM VEREN'nin verdiği onay çerçevesinde gizli bilgi işlenebilir, saklanabilir ve AdTouch.net ile İŞ ORTAKLARI tarafından REKLAM VEREN'nin talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir. AdTouch.net, gizli bilginin fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer REKLAM VEREN'lere açıklayabilecektir. REKLAM VEREN'nin diğer REKLAM VEREN'e ait gizli bilgiyi kullanmak istemesi halinde ilgili REKLAM VEREN'den onay alacak ve gizli bilgiyi alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

2.c) Kişisel bilgiler REKLAM VEREN ile temas kurmak veya REKLAM VEREN'nin AdTouch.net'teki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve AdTouch.net'in hizmetlerinin REKLAM VEREN'e sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir. AdTouch.net, REKLAM VEREN'nin KULLANICI PANELİ üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, AdTouch.net ve İŞ ORTAKLARI'nın pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve İŞ ORTAKLARI'na iletebilir. KULLANICI PANELİ üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, AdTouch.net tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

2.d) AdTouch.net ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde REKLAM VEREN'e ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

2.e) Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla REKLAM VEREN'ler ilgili bilgi talep edilmesi REKLAM VEREN'nin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için AdTouch.net, gereken hallerde REKLAM VEREN'lerin IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca REKLAM VEREN'leri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. AdTouch.net, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri kullanıcının ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir- aktarma hakkına sahiptir. AdTouch.net üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup AdTouch.net'in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. AdTouch.net, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman AdTouch.net'te yayımlamak suretiyle değiştirebilir. AdTouch.net'in değişiklik yaptığı gizlilik politikasının hükümleri AdTouch.net'te yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


3.GENEL HÜKÜMLER

3.a) AdTouch.net, İŞ ORTAKLARI ve REKLAM VEREN'lerin her biri bu sözleşmeyi akdetme yetkisine sahip olduğunu, bu sözleşmeyi iş amacında ilerleme sağlanması için imzaladığını, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan başka bir nedenle ve üçüncü bir kişinin menfaatine imzalasa dahi beyan ve tekeffül eder.

3.b) Bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasında bir gecikme meydana gelmesi veya kullanılmaması bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez. Bunların bir sefer veya kısmi kullanımı, başka sefer veya bir daha kullanılmalarına veya bu sözleşmeden doğan başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez.

3.c) Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle denk gelmek kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir. Mahkeme ilgili hükmü bu şekilde değiştirebilir. Ne olursa olsun bu sözleşmenin diğer hükümleri tamamen geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

3.d) Bu sözleşme, AdTouch.net ziyaretçileri ve REKLAM VEREN'nin elektronik kabulünü gerçekleştirdiği gün yürürlüğe girecektir

3.e) Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. AdTouch.net ve REKLAM VEREN'lerin her biri, bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Bursa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.