MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.a) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLARI.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesinde ESEN MEDYA ve www.adtouch.net bundan böyle "AdTouch.net" olarak anılacaktır. AdTouch.net tarafından projelendirilen, yönetilen, yazılımsal olarak hazır hale getirilen ve Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmadan giriş yapılamayan reklam paneli iş bu sözleşmede kısaca "REKLAM PANELİ" olarak anılacaktır. AdTouch.net üzerinden KULLANICI PANELİ'nden hizmet alacak olan müşteriler kısaca "REKLAM VEREN", REKLAM VEREN'leri temsil edecek olan 3. şahıslar kısaca İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır.

Mükellef: Pixelcode Reklam ve Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Vergi Numarası: 7300639812
Ticari Sicil: 102962
Telefon : +90 850 532 86 82
Eposta adresi : destek@pixelcode.com.tr

1.b) ALICI

REKLAM VEREN


2. KONU

2.a) İşbu sözleşmenin konusu, REKLAM VEREN'in AdTouch.net'e ait KULLANICI PANELİ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. REKLAM VEREN, AdTouch.net'in isim, ünvan, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde AdTouch.net tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

KULLANICI PANELİ'nde yer alan ön bilgilendirme ve REKLAM VEREN tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


3. SATIŞA KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

3.a) HİZMETLER

Dijital reklam hizmetleri ve danışmanlık adı altında sunulan hizmetlerin tamamı AdTouch.net internet sitesinde yer almaktadır. REKLAM VEREN, kendisine ait REKLAM PANELİ'ne kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak dilediği kadar bakiye satın alabilir ve bu bakiyeyi hizmet almak için kullanabilir. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerli olduğu gibi vaat edilen performans birimleri değişiklik gösterebilir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. REKLAM VEREN; kampanyaların performans ve kampanyaların oluşturulması ilgili konulardan kendisi sorumludur. AdTouch.net REKLAM VEREN ve yayıncı siteler ile köprü durumundadır. AdTouch.net, hiç bir şekilde REKLAM VEREN'nin belirlediği birim maliyet ve hedeflemelerden dolayı oluşacak belirli performansı yada reklamların belirlenen yayıncılarda belirlenen birim maliyet ve hedeflemeler ile yer alacağını garanti etmez ve vaat vermez. Bu tamamen REKLAM VEREN'nin kendi bilgi, beceri ve inisiyatifindedir.

Sözleşme Konusu hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahil değildir. Seçilen paket, REKLAM VEREN'nin hesabına yüklenecek olan bakiyeyi temsil eder ve bütün paketlerde, %18 KDV oranı dahil olarak ödenmesi gereken tutar belirtilmiştir.

3.b) TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi : Satın alınan paket ilgili REKLAM VEREN'nin REKLAM PANEL'ine dijital ortamda bakiye olarak eklenecektir.

Teslim Edilecek Kişi : REKLAM VEREN

Fatura Bilgileri :

Satın alınan paketlerde dijital olarak teslimat; ödeme yapılan toplam tutardan yasal vergiler (%18 KDV) düşüldükten sonra REKLAM VERENİN hesap hareketleri sayfasına; varsa daha önceki bakiyesinin üstüne, yoksa yeni bakiye olarak dahil edilir.

3.c) GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin, banka havalesi yada kredi kartı ile yapılacağı için AdTouch.net tarafından gecikme faizi uygulanmaz.


4. GENEL HÜKÜMLER

4.a) REKLAM VEREN, REKLAM PANELİ içerisinde yer alan sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. REKLAM VEREN; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, AdTouch.net tarafından REKLAM VEREN'e verilmesi gereken adres, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikler, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.b) KULLANICI PANELİ gerçek zamanlı çalışan bir sistem olduğundan, ilgili kampanyalar kapatıldıktan sonraki takiben 1 saat süre ile harcama yapmaya devam edebilir.

4.c) KULLANICI PANELİ, REKLAM VEREN tarafından bakiye yüklemeden yada yükledikten sonra oluşturulmuş aktif kampanya olduğu sürece güncel bakiyeden harcama yapmaya başlar.

4.d) KULLANICI PANELİ gerçek zamanlı çalışan bir sistem olduğundan, ilgili kampanyalar kapatıldıktan sonraki takiben 1 saat süre ile harcama yapmaya devam edebilir.

4.e) AdTouch.net, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan REKLAM VEREN'e bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

4.f) AdTouch.net, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan gerçekleşen harcama raporları ile birlikte REKLAM VEREN'e bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedelden yapılan harcamalar düşülerek REKLAM VEREN'e iade eder.

4.g) Hizmetin gerçekleştirilmesinden sonra REKLAM VEREN'e ait kredi kartının REKLAM VEREN'in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini AdTouch.net'e ödemesi halinde, REKLAM VEREN kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmeti AdTouch.net'in elinde olmayan nedenlerle ve REKLAM VERENİN sorumluğunda olduğu kampanya kısımlarında gerçekleşen harcamalar düşüldükten sonra 3 gün içinde REKLAM VEREN'e iade etmek zorundadır.

4.h) AdTouch.net mücbir sebepler veya hizmeti engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde gerçekleştiremez ise, durumu REKLAM VEREN'e bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde REKLAM VEREN siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. REKLAM VEREN'nin siparişi iptal etmesi halinde varsa harcamalar düşülerek yok ise ödediği tutarın tamamı 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. REKLAM VEREN'nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin REKLAM VEREN tarafından iptal edilmesinden ve gerçekleşmiş ise ilgili harcama tutarı kesilerek, harcama yapılmamışsa tamamı7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra REKLAM VEREN'in hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, REKLAM VEREN olası gecikmeler için AdTouch.net'in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve AdTouch.net tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından REKLAM VEREN hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


5. CAYMA HAKKI

REKLAM VEREN Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. REKLAM VEREN'nin çeşitli nedenlerle hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmet başlamayıp harcama oluşmadan en az 2 iş günü öncesinde AdTouch.net'e iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.a) kişiye veya REKLAM VEREN'e teslim edilen hizmetin faturası, (İade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe, c) AdTouch.net cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde varsa harcamalar düşülerek ilgili bedeli yoksa toplam bedeli ve REKLAM VEREN'i borç altına sokan belgeleri REKLAM VEREN'e iade etmekle yükümlüdür.


6 . YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar REKLAM VEREN'nin hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. AdTouch.net şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.272,19 TL, 1 Ağustos 2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacaktır. AdTouch.net ve REKLAM VEREN'lerin her biri, bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Bursa Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul eder.


7. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında AdTouch.net, İŞ ORTAKLARI ve REKLAM VEREN arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. REKLAM VEREN ve İŞ ORTAKLARI işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda AdTouch.net'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8. YÜRÜRLÜK

8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, AdTouch.net ve REKLAM VEREN okuyarak, REKLAM VEREN tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.


İŞBU SÖZLEŞME TİCARİ AMAÇLA YAPILMIŞTIR.